INTENCJE MSZALNE 15.10 – 21.10.2017

 

Niedziela 15 Października 2017                                                                                                               

800 Za + mamę Marię Bobowską.

930 Za ++ rodziców: Janinę i Franciszka, brata z żoną, Zdzisława, Wandę, bratową, Irenę i wszystkich ++ z rodziny Leszczyńskich.

1100 W intencji dzieci utraconych i ich rodzin.

1100 Za + Irenę Huminiak oraz Stanisławę Mazurek w rok po śmierci.

1230 W intencji mamy Jadwigi w dniu imienin o zdrowi i Boże błogosławieństwo.

1600 Za ++ rodziców: Marię, Bronisławę i Jana Sąsiadek oraz ++ dziadków z obu stron.

1800 Za ++ Rodziców: Marię, Czesława i Mieczysława oraz + rodzeństwo: Jadwigę, Jana, Romana i Stefana.

2000  [wolna]

 

Poniedziałek 16 Października 2017

700 Za + mamę Marię Bobowską.

700 W 60. rocz. urodzin Elżbiety, o Boże błogosławieństwo dla niej.

800 Za + Irenę Pelc.

800 Za + Michała Klecin w 6. rocz. śmierci o dar Nieba.

1800 Za + Irenę Przybyłko w 1. rocz. śmierci.

1800 Za ++ rodziców: Marię i Antoniego Mrozków, dziadków: Karolinę i Wawrzyńca Tyczyńskich; Annę i Andrzeja Mrozków oraz Annę Gliniak, Stanisława Gyrnego, Marię, Władysława i Bronisława Zazków.

 

Wtorek 17 Października 2017

700 Za parafian.

800 Za + mamę Jadwigę Polednia, męża Jana Szuberta i ++ z pokrewieństwa.

1800 Za + Irenę Pelc.

1800 Za + mamę Marię Bobowską.

2000 Za + Piotra Rauch o dar życia w Niebie.

 

Środa 18 Października 2017

700 W intencji syna Tomasza i jego rodziny, o opiekę Boga i pomoc w trudnej sytuacji oraz o dar zdrowia.

800 W intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła, domu zakonnego i Xaverianum.

1800 Za + mamę Marię Bobowską.

1800 Za + męża Erwina Rosickiego oraz + mamę Agnieszkę Nowak o życie wieczne.

1800 W intencji Madzi z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

 

Czwartek 19 Października  2017

700 Za + mamę Marię Bobowską.

800 Za + Irenę Pelc

800 Z prośbą o Ducha Świętego w trudnej sprawie.

1800 Za + Franciszkę Kampka w rocz. śmierci, jej męża Augustyna i dziadków: Annę i Wlichelma Mazur.

 

Piątek 20 Października 2017

700 W intencji Hanny i Ryszarda z prośbą o zdrowie i opiekę Boga.

800 Za + Bronisława Fułat – ojca i dziadka, w 25. rocz. śmierci o dar życia wiecznego z Bogiem.

1800 Za + Irenę Pelc

1800 W intencji Julii w dniu urodzin – dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosząc o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

1800 W intencji Mikołaja Kresan, z ok. 1. rocz. urodzin i chrztu św., o potrzebne łaski dla niego oraz jego rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

 

Sobota 21 Października 2017                                                                                                                

700 Za + mamę Marię Bobowską.

800 Za + Władysławę Borek w miesiąc po śmierci, o dar Nieba.

800 Za + Irenę Pelc

1800 Za ++ rodziców: Janinę i Pawła Krzywieckich w rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin: Pasionek i Krzywieckich.

1800 Za ++ Leonię i Jerzego Blicharskich, w kolejną rocznicę śmierci, o dar Nieba.

dowiedz się więcej

INTENCJE MSZALNE 08.10 – 14.10.2017

Niedziela 08 Października 2017

 • 800 Za + rodziców Stanisławę i Albina oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże dla Czesławy, Kazimierza, Macieja i Adama.
 • 930 Do Boże Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski dla syna Danielka z okazji 4. rocz. urodzin oraz dla jego rodziców, chrzestnych, dziadków i całej rodziny.
 • 1100 Za + Antoninę Dzikowską w 13.rocz. śmierci.
 • 1230 Chrzty.
 • 1600 Za ++ rodziców Marię i Michała Struk oraz ++ z obu stron.
 • 1800 Do Matki Najświętszej i NSPJ z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, o łaskę zdrowia dla Jadwigi Rogowskiej.
 • 2000 Za + Krzysztofa Poplicha o łaskę zbawienia i dar nieba.

Poniedziałek 09 Października 2017

 • 700 Za + mamę Marię Bobowską.
 • 800 O radość życia wiecznego w domu naszego Ojca dla + Ryszarda Więcław.
 • 1800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie duszy i ciała dla Józefa z okazji urodzin.
 • 1800 W 60. urodziny Renaty, o Boże błogosławieństwo.

Wtorek 10 Października 2017

 • 700 O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Agaty Kowackiej.
 • 800 Za ++ rodziców Annę i Antoniego oraz + brata Aleksandra.
 • 800 Za + Zofię Noga w miesiąc po śmierci.
 • 1800 Do Bożej Opatrzności o potrzebne łaski dla Janiny w życiu i śmierci.
 • 1800 Za + mamę Marię Bobowską.
 • 2000 Dziękczynna za otrzymane łaski.

Środa 11 Października 2017

 • 700 Za parafian.
 • 800 W intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła, domu zakonnego i Xaverianum.
 • 1800 Za ++ Janinę i Tadeusza Bartoszek i ++ dziadków, rodzeństwo i krewnych z obu stron.
 • 1800 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i o zdrowie w intencji rodziny Koziel i synów z rodzinami.

Czwartek 12 Października 2017

 • 700 W 13. rocz. śmierci Juliana Czeczot oraz ++ dziadków Eugenię i Czesława Częszcików o życie wieczne dla nich.
 • 800 Za + syna Sławomira Kowalczyka w 12. rocz. śmierci, + męża Stanisława Kowalczyka, ++ rodziców z obu stron, o łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.
 • 1800 Za ++ rodziców: Reginę i Stanisława Gostkowskich, + Witolda Klat oraz ++ z rodziny, o dar życia w niebie.
 • 1800 Za + mamę Marię Bobowską.

Piątek 13 Października 2017

 • 700 Za + mamę Marię Bobowską.
 • 800 Dziękczynna do NSPJ i NSM za otrzymane łaski.
 • 1800 W intencji rodzin.
 • 1800 W intencji Ojca świętego Franciszka.

Sobota 14 Października 2017

 • 700 Za + Zbigniewa, o radość życia w niebie.
 • 800 Za + mamę Jadwigę, z okazji imienin, za ++ rodzeństwo: Marię, Tadeusza i Mieczysława.
 • 1800 Za + mamę Marię Bobowską.
 • 1800 Za + Juliana Panczocha, w 35. rocz. śmierci i żonę Leokadię i za ++ z rodzin z obu stron.
dowiedz się więcej