• headerimg.jpg

Obietnice

Obietnice Serca Jezusowego dla osób, które się Jemu poświęcą:

 1. Będzie pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, nie pozwoli zginąć żadnej z dusz, która się Jemu poświęci.
 2. Dokona wielkiej przemiany wewnętrznej u tych, którzy się Jemu poświęcą i będą przynosić owoc obfity.
 3. W Sercu Jego znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie.
 4. Otrzymają błogosławieństwo niebios we wszystkich ich przedsięwzięciach.
 5. Serce Jezusa będzie dla nich ulgą w pracy, mocą w słabości, i najlepszym lekarstwem na wszelkie zło.
 6. Będzie pociechą w troskach, utrapieniach i smutkach.
 7. Zaradzi wszystkim ich potrzebom, w pierwszym rzędzie duchowym.
 8. Znajdą w Nim miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia.
 9. Boskie Serce stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem szczególnie w godzinę śmierci.
 10. Imiona tych, co pracują dla Jego chwały, będą zapisane w Jego Sercu i nigdy nie pozwoli ich z stamtąd wymazać.
 11. Błogosławić będzie domy, dusz Jemu poświęconych, ich najbliższym i krewnym, którzy czcić będą obraz Jego Serca.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Mego Serca obiecuję, że wszechmocna Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pokuty wszystkim, którzy przystąpią przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej wynagradzającej, tak iż nie umrą w Mojej niełasce ani bez sakramentów. Aby otrzymać ten wielki dar należy:
  - godnie i pobożnie przyjąć Komunię Świętą przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca z mocnym postanowieniem poprawy.
  - Komunię Świętą ofiarować, jako wynagrodzenie Sercu Jezusa za zniewagi i nieuszanowania, jakie Go spotykają w Najświętszym Sakramencie.
 13. Kapłanom da moc kruszenia najzatwardzialszych serc.
 14. Podniesie ich do bardzo wysokiej doskonałości w krótkim czasie.
 15. W duszach zakonnych to poświęcenie się w krótkim czasie spowoduje wielki postęp w doskonałości.

Porządek nabożeństw

Msze niedzielne: 18.00 (sobota),
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
20.00 (w roku akademickim)

W dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

Koronka pn.-pt. o 15.00

więcej...

Kancelaria

w poniedziałki i piątki: 8.30-9.30 i 16.30-18.00. 
w środy i soboty: 8.30-9.30.

w okresie wakacyjnym
w poniedziałek i piątek od 8.30-9.30 i 16.30-18.00.

Czytania na dziś

Zamawianie intencji

Zamów intencje przez internet:

intencje do Judy Tadeusza
prośby i podziękowania do Serca Pana Jezusa
prośby i podziękowania do Matki Bożej

Pętla indukcyjna

petla ind

deon pl 200

Fundusz remontowy

remont_dachu_2011

Modlitwa w drodze

modlitwa_w_drodze

Podaruj 1% podatku