• headerimg.jpg

Magis

W naturze ludzi młodych leży pragnienie dokonywania wielkich rzeczy. Od najmłodszych lat chcą być strażakami, lekarkami, kosmonautami, odkrywcami, gwiazdami estrad, policjantami… W miarę dorastania marzenia stają się coraz konkretniejsze. Zakorzeniają się też w osobistym życiu poprzez dokonywane wybory (konkretnej szkoły, środowiska…). Naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia wychodzi św. Ignacy, proponując drogę zawsze wzwyż, zawsze na większą Chwałę Boga, zawsze BARDZIEJ – wierzyć, ufać, kochać i radować się!!! Jaka szkoda, że do tej pory w Polsce nie wykształciła się konkretna forma przedstawiania duchowości ignacjańskiej młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy jeszcze stoją przed wyborem drogi życia, np. wobec decyzji o kierunku studiów. Przecież oni potrzebują szczególnej pomocy, by mogli odkryć radość w służeniu swoimi talentami innym, by stawali się “ludźmi dla innych”.

Ludziska!!! To się zmieniło!!! Oto pojawia się… TADA!!!! [to oczywiście fanfary na powitanie]… MAGIS. To wspólnota, w której każdy młody człowiek ma szansę wzrastania w promieniach Bożej Miłości, wzywającej ku BARDZIEJ. Bóg w swej Miłości prawdziwie pokłada w nas nadzieję, zaprasza, powołuje, byśmy dojrzewali dzięki realizacji marzeń, jakie On sam nam daje.

 

Więcej na stronie: magis.jezuici.pl
Rekolekcje:

Posłuchaj nauk rekolekcyjnych:

Dzień pierwszy:
Dzień drugi:

Czytania na dziś

Zamawianie intencji

Zamów intencje przez internet:

intencje do Judy Tadeusza
prośby i podziękowania do Serca Pana Jezusa
prośby i podziękowania do Matki Bożej

Pętla indukcyjna

petla ind

deon pl 200

Fundusz remontowy

remont_dachu_2011

Modlitwa w drodze

modlitwa_w_drodze

Podaruj 1% podatku