• headerimg.jpg

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum.

Terminy katechez oraz ogłoszenia

Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  • Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, Eucharystia w niedzielę i święta, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
  • Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  • Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie
Odbywa się w salkach przy Parafii.

Świadek bierzmowania
Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
  • prowadził życie zgodne z wiarą
  • może być ojcem lub matką bierzmowanego

Czytania na dziś

Zamawianie intencji

Zamów intencje przez internet:

intencje do Judy Tadeusza
prośby i podziękowania do Serca Pana Jezusa
prośby i podziękowania do Matki Bożej

Pętla indukcyjna

petla ind

deon pl 200

Fundusz remontowy

remont_dachu_2011

Modlitwa w drodze

modlitwa_w_drodze

Podaruj 1% podatku