• headerimg.jpg

Małżeństwo

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych (w naszej parafii: w poniedziałek, w godz. 17.00- 18.00).

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

  • metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 6 miesięcy!);
  • zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych ( nauki są prowadzone w Katedrze, w par. Ap. Piotra i Pawła oraz u nas w ośrodku Akademickim Xaverianum - http://xaverianum.pl/poznaj/plan-semestralny/warsztaty-dla-zakochanych ).

Jeżeli nowożeńcy nie posiadają świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej, zobowiązani są do wzięcia udziału w Katechumenacie Przedmałżeńskim (10 spotkań), który odbywa się w par. Ap. Piotra I Pawła (w poniedziałki, o godz. 19.00 - prosimy upewnić się kiedy rozpoczyna się nowy kurs!).

Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego .

Więcej informacji na temat przygotowania do sakramentu Małżeństwa znajdziemy na stronie Opolskiego ośrodka spotkań małżeńskich.

Pętla indukcyjna

petla ind

Czytania na dziś

deon pl 200

Porządek nabożeństw

Msze niedzielne: 18.00 (sobota),
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
20.00 (w roku akademickim)
Koronka pn.-pt. o 15.00

więcej...

Zamawianie intencji

Zamów intencje przez internet:

intencje do Judy Tadeusza
prośby i podziękowania do Serca Pana Jezusa
prośby i podziękowania do Matki Bożej

Fundusz remontowy

remont_dachu_2011

Kancelaria

czynna w poniedziałki i piątki od 8.30 do 9.30 i od 16.30 do 18.00. 
W środy i soboty od 8.30 do 9.30.

Modlitwa w drodze

modlitwa_w_drodze

Podaruj 1% podatku

socius