• headerimg.jpg

PĘTLA INDUKCYJNA

W naszym kościele została zainstalowana tzw. pętla indukcyjna. Jest to urządzenie współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi. Pętla indukcyjna została zainstalowana dla osób z wadą słuchu oraz słabo słyszących. Większość aparatów słuchowych posiada tryb cewki indukcyjnej (przełącznik „T” lub „MT”). System ten w znacznej mierze poprawia jakość słyszenia.

Osoby nie posiadające aparatów słuchowych a mające trudność ze słyszeniem mogą w zakrystii wypożyczyć na czas Mszy św. odpowiedni odbiornik. Mamy nadzieję, że zamontowany system poprawi państwu jakość uczestnictwa w modlitwie w naszym kościele

 

 

Pętla indukcyjna to produkt, który ludziom korzystającym z aparatów słuchowych zawierających cewkę antenową ułatwia posługiwanie się kompatybilnym telefonem komórkowym.

Pętla indukcyjna umożliwia mówienie bezpośrednio do jej wewnętrznego mikrofonu. Telefonu nie trzeba trzymać przy uchu - można nosić go w futerale, używać klipsa do paska lub korzystać z innych akcesoriów.

Pętla indukcyjna nie wymaga żadnych osobnych baterii. Działanie urządzenia opiera się na zjawisku indukcji wykorzystywanym w miejscach publicznych: system pętli wysyła fale radiowe, które odbierane są przez cewkę antenową aparatu słuchowego (przełączonego na tryb T).

Pętlę indukcyjną można także podłączyć do procesora mowy implantu ślimakowego za pomocą złącza wyjściowego audio.

Przed użyciem pętli indukcyjnej należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytać należy także instrukcję obsługi telefonu, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

CO TO JEST PĘTLA INDUKCYJNA DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH?

Pętla indukcyjna, zwana także pętlą induktofoniczną (induction loop), jest to urządzenie współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi. Składa się ono z:

  • wzmacniacza elektroakustycznego wyposażonego w mikrofon lub zespół mikrofonów, a także wejścia dla innych urządzeń technicznych, które emitują dźwięki (radio, telewizor, magnetofon, odtwarzacz kompaktowy itp.),
  • otaczającego pomieszczenie lub jego część odpowiednio dobranego przewodu, zazwyczaj miedzianego, zamkniętego w pętlę.

W czasie pracy wzmacniacza, wewnątrz obwodu pętli oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie wytwarza się zmienne pole elektromagnetyczne. Pole to jest odbierane i przetwarzane na dźwięk przez znajdujące się w jego zasięgu indywidualne aparaty słuchowe wyposażone w funkcję odbioru indukcyjnego (zazwyczaj oznaczaną na aparacie literą T). Pętle indukcyjne są instalowane w salach dydaktycznych dla osób z wadą słuchu oraz w innych pomieszczeniach, z których korzystają osoby słabosłyszące.

Audio pętla indukcyjna systemów, zwanych także audio-pętle indukcyjne częstotliwości (w skrócie AFILs) Jest pomoc dla słabo słyszących. Są pętli kablowej wokół wyznaczonego obszaru, zazwyczaj pomieszczenie lub budynek, który wytwarza pole magnetyczne zabierani przez aparatów słuchowych.

W Zjednoczonym Królestwie, jak pomoc dla osób niepełnosprawnych, ich dostarczanie ile to możliwe jest wymagane Disability Discrimination Act 1995. AFILs mogą być dostarczane jako samodzielne elementy, takie jak na recepcje, lub jako część Wzmocnieniesystemu w budynku.

 

Czym jest system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną?

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną pozwala osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie było by możliwe. Większość aparatów słuchowych posiada tryb cewki indukcyjnej (przełącznik „T” lub „MT”), umożliwiający odbiór pola elektromagnetycznego generowane przez pętle indukcyjną. Aparat słuchowy zamienia sygnały elektromagnetyczne z pętli na dźwięk dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Każda osoba korzystająca z aparatu słuchowego znajdująca się w polu działania pętli indukcyjnej może bez żadnych przeszkód usłyszeć sygnał przesyłany za jej pomocą. Przekłada się to na poprawę jakości konwersacji, umożliwia osobie niedosłyszącej aktywne uczestniczenie w rozmowach, zamawianie towarów lub usług, słuchanie publicznych wystąpień, przedstawień, spektakli, kazań, itp. System z pętlą indukcyjną składa się z następujących części:

  • źródło dźwięku – zazwyczaj mikrofon, telewizor lub radio (lub ich połączenie)
  • wzmacniacz pętli indukcyjnej
  • pętla – zazwyczaj przewód biegnący po obwodzie pomieszczenia lub specjalna pętla okienkowa (counter w znaczeniu lady – punktu obsługi, okienka) przymocowana od spodu do stołu
  • odbiornik(i) – każdy aparat słuchowy z przełącznikiem „T” lub „MT” albo inne urządzenie zaprojektowane, aby odbierać sygnał z pętli.

Poza wieloma korzyściami płynącymi z korzystania z systemu pętli indukcyjnej dla osób z aparatem słuchowym, system może mieć równie zastosowanie w innych dziedzinach życia w zakresie przekazu głosu w ograniczonym obszarze. Może być stosowany np.
w muzeum w czasie wycieczek z przewodnikiem, jak również w urządzeniach inwigilacyjnych.

Czytania na dziś

Pętla indukcyjna

petla ind

deon pl 200

Modlitwa w drodze

modlitwa_w_drodze

Podaruj 1% podatku