• headerimg.jpg

Ważniejsze ogłoszenia

Nowenna do Matki Bożej w środę o godz. 17.30.

Koronka do Bożego Miłosierdzia od poniedziałku do piątku o godz. 15.00

Zapraszamy w czwartek na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.30.

W piątek od 15.00 do 19.30 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, o godz. 18.00 Msza św. Podczas adoracji możliwość spowiedzi.

Do końca września nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

Spotkania z Biblią
2 i 4 wtorek misiąca o godzinie 18.45 w salce pod kościołem

duch1

W naszym serwisie internetowym pojawiła się możliwość zamawiania intencji przez Internet.

W celu przesłania intencji należy kliknąć na link Zamawianie intencji

Przebite Serce i dłonie medytacja biblijna na Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 23 kwietnia 2017

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: siedzę w Wieczerniku razem z uczniami; rozważam… słucham… niedowierzam w to, co widzę i słyszę… czy ten pokój w sercu może zwodzić? A odwaga w głoszeniu to skąd pochodzi?
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę ucałowania przebitych dłoni Pana.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Kontemplacja boku i rąk Zmartwychwstałego

Czemuż to Pan Jezus pokazuje uczniom ręce i bok? To stamtąd wypływają zdroje miłosierdzia. Uczeń Chrystusa kontempluje przebite ręce i otwarte Serce Pana. Z Serca wypływa krew i woda ku oczyszczeniu, obmyciu, uzdrowieniu, nasyceniu. Serce to otwarte jest na oścież! Tak fachowo, że nigdy się już nie zamknie! Tak więc strumienie popłynęły i płyną z Jego wnętrza i nigdy się nie skończą, bo Źródło jest niewyczerpalne!

A ręce? Są przebite, mają ślady po gwoździach, a pamiętamy, że zostały przybite, że zostały unieruchomione. Nie dał się zwieść pokusom w słowach prześmiewców: zejdź z krzyża, a uwierzymy... te przebite dłonie mówią o Bogu, który pozwala się unieruchomić, który pragnie nam powiedzieć, że nigdy nie przestanie nas kochać.

To nie są dowody miłości! To jest miłość w najczystszej postaci. Prawdziwa miłość, która daje swoje życie za przyjaciół, a w takiej miłości każdy jest przyjacielem, bo Syn Boży umarł za wszystkich, bo wszyscy zgrzeszyli i potrzebują miłosierdzia, którego najwyższą formą jest przebaczenie. Ojciec przebaczył nam w Jezusie wszystko! Oto owoce kontemplacji otwartego boku i przebitych rąk, do którego zostali zaproszeni ci, co byli w Wieczerniku.

Świadectwo z radości i odpuszczenia grzechów

Tam, gdzie przychodzi czas kontemplacji – sycącego wpatrywania się – tam też pojawia się radość, bo dochodzi do spotkania nie pomimo drzwi zamkniętych, ale razem z nimi i często w sytuacjach zamkniętych wieczerników. Przed miłosierdziem Bożym nie ma zamkniętych drzwi, zatrzaśniętych serc, zaciśniętych pięści. Syn Boży doświadczył tego w czasie Męki i Śmierci, jednak sam nie bał się otworzyć i to całkowicie, bo do końca swoich umiłował.

Ileż radości w odkrywaniu jak dobry i miłosierny jest nasz Pan! Ileż wylanych łez, promiennych uśmiechów, oklasków dłoni! To sposoby wyrażania owej mocy, która płynie z przebitego boku Pana naszego Jezusa Chrystusa! Nie da się tego zatrzymać w sobie. Napełnieni pokojem Bożym, darem Syna, zostaliśmy posłani. Świadek Zmartwychwstania jest posłany w tę samą drogę, co Syn. Świadek Zmartwychwstania głosi nie swoją mocą. Każdy otrzymał Ducha Świętego!

Jest mowa o odpuszczaniu grzechów. Oto rys przenikający do głębi i obrazujący nieskończone Boże miłosierdzie. Zostały nam odpuszczone grzechy, obmyte nie czymś przemijającym, ale drogocenną Krwią naszego Pana. Zło, grzech, szatan i śmierć zostały pokonane! I my jesteśmy tego świadkami. I o tym mamy głosić.

Tomaszowe wędrówki

Czy tak trudno jest uwierzyć w Boże miłosierdzie? Przecież to dzięki niemu żyjemy. Tylko w nim zanurzeni odzyskujemy siły, światło, pokój. Czy Tomasz, jeden z nas, nie ma szans? Czy ci, których nie ma razem z nami, kiedy przychodzi do nas Jezus są wyłączeni z nurtu miłości Bożej? Żadną miarą.

Mamy im mówić: Widzieliśmy Pana! Wypełnijmy to, co czytaliśmy na koniec tej ewangelii: I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Wypełnijmy nie zważając na ich reakcje. Niedowiarkowie? A ja czyż nie jestem niedowiarkiem? Dobrze, skoro chcesz na rękach Jego zobaczyć ślady gwoździ i włożyć palce w miejsce gwoździ, i włożyć rękę do boku Jego to bądź gotowy na taką łaskę. Uwierzysz?

Bo Pan przychodzi co niedzielę, przychodzi mimo drzwi zamkniętych, staje pośrodku i mówi: Pokój wam! Przychodzi w każdą niedzielę, na każdej Eucharystii. Może dziś właśnie zwraca się do ciebie: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Nie żeby cię do czegokolwiek przymusić, ale by spełnić twą prośbę. Jaka będzie odpowiedź? Pan mój i Bóg mój?

o. Robert Więcek SJ

Porządek nabożeństw

Msze niedzielne: 18.00 (sobota),
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
20.00 (w roku akademickim)

W dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

Koronka pn.-pt. o 15.00

więcej...

Kancelaria

w poniedziałki i piątki: 8.30-9.30 i 16.30-18.00. 
w środy i soboty: 8.30-9.30.

w okresie wakacyjnym
w poniedziałek i piątek od 8.30-9.30 i 16.30-18.00.

Czytania na dziś

Zamawianie intencji

Zamów intencje przez internet:

intencje do Judy Tadeusza
prośby i podziękowania do Serca Pana Jezusa
prośby i podziękowania do Matki Bożej

Pętla indukcyjna

petla ind

deon pl 200

Fundusz remontowy

remont_dachu_2011

Modlitwa w drodze

modlitwa_w_drodze

Podaruj 1% podatku