W naszej parafii istnieje możliwość bezpłatnych porad ekonomisty – p. dr Rafała Parvi, dotyczących problemów kredytów w CHF. 

Konsultacje będą się odbywać w co drugą środę, w pomieszczeniu naszej kancelarii parafialnej, w godzinach: 17.00-18.00. Najbliższe terminy: 16.05. (SPOTKANIE ODWOŁANE) i 30.05

Kredyty udzielone od 2005 roku były udzielane przez Banki w celu osiągnięcia dużych korzyści banku. Kredyty takie udzielano osobom fizycznym jak i firmom. Część z tych kredytów obecnie jest uznawanych jako udzielonych nieprawnie, gdyż wartość zadłużenia podczas podpisania umowy była niska, a obecnie zwiększyła się dwukrotnie. Zatem zwiększenie zadłużenia poprzez waloryzację kursem CHF jest niedozwolone.
Konsultacje dotyczą możliwości oddania sprawy do Sądu i wyegzekwowania środków pieniężnych od banku (obecnie bardzo dużo spraw tego typu w Sądach). Jest to oczywiste, a Sądy wydają wyroki na korzyść kredytobiorców. Wobec tego możliwy jest zwrot środków za: spready czyli różnice kursowe oraz klauzule waloryzacyjne czyli niedozwolone przeliczanie przez Bank PLN na CHF i spłatę kredytu.
Dlatego też, konsultacje mają pomóc osobom poszkodowanym (kredytobiorcom) w tym, aby wiedziały na jaką kwotę zwrotu mogą liczyć, jaki będzie koszt związany z oddaniem sprawy do Sądu i odzyskaniem środków oraz jakie prawa przysługują kredytobiorcom w związku z odzyskaniem nienależnie pobranych środków przez Bank. Są to niemałe kwoty, średnio od 10.000,00 zł do 150.000,00 zł bez odsetek. Odsetki są drugą częścią sprawy.
Serdecznie zapraszam.
dr Rafał Parvi
doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja: finanse i bankowość)
II specjalizacja Rachunkowość i finanse
Ministerstwo Finansów – Zawodowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ekspert Holdingu Wyższych Szkół Bankowych w Polsce (kontakt z mediami: TV, Radio, Prasa).
130 publikacji zagranicznych.


dr Rafał Parvi