o. Michał Poleński SJ
opiekun grup pielgrzymkowych