Odbywa się:

  • co tydzień na Mszy Świętej o godzinie 11:00 w czasie dziękczynienia po Komunii Św.
  • w 2 piątek miesiąca po Mszy Św ok. g. 18:45
  • w 4 niedzielę miesiąca w Oratorium w Xaverianum o 18:30.

W piątki i w niedziele po modlitwie jest dla chętnych spotkanie, podczas którego dzielimy się wiarą.