Sakrament jest momentem, w którym spotykamy Boga działającego w naszym życiu. Stąd rodzi się konieczność zapisu udzielenia sakramentu w księgach.

Sakrament, jak wierzymy, jest momentem, w którym spotykamy Boga działającego w naszym życiu. Łaska, którą Bóg nam daje przez znaki, działa w bardzo realnym czasie i ma wpływ na dalsze nasze życie, również tę jego część, która dotyczy życia tu na ziemi. Stąd rodzi się konieczność (przy niektórych sakramentach) zapisu udzielenia sakramentu w księgach. W niektórych momentach naszego życia wiary potrzebne są stosowne dokumenty do ważności przyjętych sakramentów jak i potwierdzenia ich przyjęcia.

Zgodnie z zasadami prawa państwowego stosowne dokumenty potrzebne są także w wypadku pogrzebu.

Dokumenty do sakramentów
Chrzest
Małżeństwo
Pogrzeb