o. Andrzej Duran SJ
proboszcz, przełożony wspólnoty zakonnej 77 423 47 60 lub 797 907 817