o. Andrzej Duran SJ
proboszcz, przełożony wspólnoty zakonnej