Jeden PUNKT świetlisty…

Po styczniowym ponownie pojawił się piaty piątek miesiąca, w którym przypada Jeden Punkt świetlisty… 

Tym razem ten wieczór wpisał się w wielkanocny cykl W drodze ze Zmartwychwstałym, a konkretnie było to przedłużenie ubiegłotygodniowego spotkania Zmartwychwstałego z uczniami w drodze do Emaus. Tu zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy uczniowie przymusili Go by został z nimi. I my – przymuszeni lub nie – wpatrując się w Jeden Świetlisty Punkt, mieliśmy okazję, by „poznać Go przy łamaniu chleba”…

Misterium Meki Pańskiej – poruszające wspomnienie

W ramach Piątkowych Wieczorów Modlitewnych trwa cykl W drodze ze Zmartwychwstałym. Warto jednak wspomnieć, że to naturalna kontynuacja tego, co przeżywaliśmy w Wielkim Poście. Relacja z Misterium Męki Pańskiej (przygotowanego przez LSO), które było doświadczeniem wielu z nas zebrany w piątkowy wieczór 19 marca, obejrzane i dziś może być dla nas przemieniającym wspomnieniem, a zarazem zaproszeniem, by wobec dokonanego dzieła, kontynuować drogę ze Zmartwychwstałym.

Spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami w drodze do Emaus…

Punkt Ignacjański, a w nim Spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami w drodze do Emaus. Droga do Emaus, która rozpoczęła się w tym miejscu, gdzie zakończyła się droga na Golgotę. Jak na drodze krzyżowej występują stacje, które możemy odnaleźć w Piśmie św., i takie których tam brak, tak podobnie i w Drodze do Emaus, mogliśmy być m. in. w domu Kleofasa (stacja II), czy poznać imiennie jego towarzysza Justusa (stacja III).

Kolejnym „stacjom”, jak 2 m-ce wcześniej na „ignacjańskiej” drodze krzyżowej, towarzyszyły obrazy, których – w pierwszym spojrzeniu – związek z daną stacją nie był oczywisty… Podążaliśmy za Paschałem, za światłem, i w stronę  „wielkanocnego” krzyża, który z każdą stacją stawał się bliższy i jaśniejszy… aż do momentu, kiedy wspólnie mogliśmy usłyszeć „Pan rzeczywiście zmartwychwstał!”, i ukazał się wielu osobom w tamtym czasie, ale… także ukazuje się i nam, czego dowodem było świadectwo na zakończenie naszego Spotkania ze Zmartwychwstałym w drodze do Emaus.

Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną…

W drodze ze Zmartwychwstałym to nowy cykl w ramach Piątkowych Wieczorów Modlitewnych, który w okresie Wielkanocnym jest naturalnym przedłużeniem drogi krzyżowej.

Rozpoczęliśmy 9 kwietnia, kiedy to było Spotkanie Zmartwychwstałego ze swoją Matką.

Drugie spotkanie przygotowała i poprowadziła Młodzieżowa Wspólnota Magis. Było to… Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną. Spotkanie zostało ubogacone przedstawieniami scen, w których występowała Maria Magdalena, po tę końcową (zdjęcie obok/powyżej) przedstawiającą ją przy grobie w spotkaniu z „Ogrodnikiem”.

Inigo. Niebezpieczne życie Ignacego Loyoli

Na zakończenie rekolekcji odbyło się spotkanie wokół komiksu Inigo. Niebezpieczne życie Ignacego Loyoli autorstwa o. Przemka. Spotkanie z autorem i z komiksem poprowadziła pani Ewa Skrabacz z Radia Doxa.
Data spotkania była nieprzypadkowa: w nocy z 24 na 25 marca Ignacy odbył czuwanie przed figurą Matki Bożej w opactwie Montserrat, gdzie zostawił swój miecz, i symbolicznie porzucił swoje stare życie, żeby stać się rycerzem Chrystusa.

Rekolekcje – Żeby nie ustała twoja wiara

 W dniach 22-24 odbyły się rekolekcje, które poprowadził o. Mateusz Ignacik, jezuita, duszpasterz akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Tytuł rekolekcji – „Żeby nie ustała twoja wiara” – to słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa do św. Piotra, szczególnie aktualne dzisiaj. Ojciec Mateusz podzielił się swoim doświadczeniem wiary, która przechodzi przez różne etapy i punkty zwrotne, co m. in. ilustrował związany baranek.

Droga krzyżowa z chorymi, i … na zwykłej drodze…

Jak przed tygodniem, w naszym kościele odbyły się dwie drogi krzyżowe (nie licząc tych indywidualnych). 

O 15.00 była to droga szczególnie z chorymi i dla chorych (choć nie tylko), którzy mogli poczuć, że nie zostają sami w dźwiganiu swego krzyża.

O 18.45 Punkt Ignacjański. Ignacjańskie hasło Szukać i znajdować Boga we wszystkim wyznaczyło drogę krzyżową, pokazując, że droga krzyżowa Jezusa odbyła się na zwykłej drodze… Kolejnym stacjom towarzyszyły nam obrazy, których – w pierwszym spojrzeniu – związek z daną stacją nie był oczywisty… Podążaliśmy z krzyżem i w stronę  krzyża, który z każdą stacją stawał się bliższy i jaśniejszy…

Droga krzyżowa z Szarbelem, i z młodzieżą…

Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim (…) Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową (Dz.1572)

Dzwon zabił trzecią godzinę, i ruszyła „pierwsza” Droga krzyżowa w naszym kościele w tegorocznym Wielkim Poście. Rozważania przesycone duchem św. Szarbela poprowadził o. Tadeusz.

Natomiast po Mszy wieczornej, o 18.45 rozpoczęła się „druga” Droga krzyżowa poprowadzona przez młochych z Magisu, gdyż to ich, trzeci piątek miesiąca. Młodzi sami przygotowali rozważania i zaaranżowali oprawę tworząc klimat sprzyjający modlitewnemu zatrzymaniu.