Ekipy Notre Dame

„Małżonkowie chrześcijańscy są powołani do świętości. (…) To jest wielkie odkrycie duchowości małżeńskiej: obydwie miłości, miłość małżeńska i miłość do Boga, nie wykluczają się, ale mogą się uzupełniać i pomagać małżonkom spełniać we dwoje wszystkie wymagania życia chrześcijańskiego.” 
Caffarel, „Drugi Oddech”(1988)

 

Ruch Duchowości Małżeńskiej „Equipes Notre-Dame” jest wspólnotą małżeństw, chcących pełniej i głębiej przeżywać swój sakrament. Już od przeszło 70 lat dzieło o. Henri Caffarela wspiera i rozwija tysiące małżonków na całym świecie. Codzienna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, comiesięczne wspólne zasiadanie, uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach czy reguła życia – to tylko niektóre z konkretów zaproponowanych przez francuskiego kapłana w założycielskiej „Karcie Equipes Notre-Dame”. KLIK

Ponadto, małżeństwa będące w Ruchu tworzą ekipę, czyli grupę od 4 do 7 małżeństw wraz z kapłanem, która spotyka się co miesiąc, by rozwijać i podtrzymywać przyjaźń między małżeństwami ekipy. Jest to także miejsce udzielania sobie wzajemnej pomocy poprzez wspólną modlitwę, wsparcie, inspirację i zachętę w różnych sprawach, dzielenie się realizacją punktów wysiłku czy poprzez wymianę myśli na temat studiowanych materiałów. Małżeństwa dzielą się owocami indywidualnych refleksji, aby światło wiary nadało znaczenia i inspiracji ich codziennemu życiu i prowadziło bliżej Boga.

W Polsce Ruch obecny jest od 2002 roku, a w Opolu od grudnia 2017 roku za sprawą powstania pierwszej opolskiej ekipy w naszej Parafii. Ojcem Duchowym Ekipy jest o. Jerzy Hansel SJ.

Szersze informacje o Ruchu można uzyskać:

Małżeństwa zainteresowane ruchem Equipes Notre-Dame mogą się kontaktować:
Para Odpowiedzialna za Sektor Śląski: slask@end.org.pl
Para z naszej Ekipy: Tomek i Joanna Wiszniewscy atwiszniewscy@googlegroups.com