Razem wzrastamy w świadomości swoich wewnętrznych poruszeń
oraz wzajemnie się motywujemy, inspirujemy i dodajemy otuchy.
To pełna (nie)zwykłości, choć i też ciemnych zaułków, podróż w głąb siebie.

Tę naszą wewnętrzną cząstkę wyraża niebieska kulka, na którą nieustannie oddziaływają duch światła i duch ciemności – wcale nie tak łatwe do rozpoznania. W zależności, których głosów słuchamy podążamy albo w stronę ciemności, albo w stronę światłości, lub też… lawirujemy w szarości życia.

Gdzie jesteś? Co czujesz? W którą stronę podążasz?

Formularz zapisu dla osób, które chciałyby się dołączyć do tej ignacjańskiej przygody.

Spotkania (przeważnie) co 2 tyg. [… 10.04, 24.04, 8.05… ] 

Kontakt: o. Andrzej Duran SJ – aduran@jezuici.pl