Kurs Kana Welcome 

Propozycja rocznej formacji (1x/m-c) skierowana do małżonków, również par niesakramentalnych. Spotkania odbywają się w grupie kilku małżeństw. Kurs pomaga budować i pogłębiać relację pomiędzy małżonkami. Podejmowane są kluczowe tematy dla każdego związku jak: komunikacja w małżeństwie, rozwiązywanie konfliktów, pieniądze, czas wolny i praca, relacje z rodzicami i teściami, itp. Zaproszenie skierowane do związków w każdym wieku.

Obecnie trwa I edycja w naszej parafii, następna, ufamy, że może ruszyć na jesień. Poinformujemy o pierwszym spotkaniu dla zainteresowanych.

Więcej informacji: Barbara i Andrzej Kmiecik: abem0305@gmail.com