Katecheza Dobrego Pasterza

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mt 19,14)

Jeżeli szukasz miejsca, w którym Twoje dziecko może zachwycić się
pięknem stworzenia, wielkością miłości Boga, poznawać Ewangelię i liturgię,
przyjdźcie na Katechezę Dobrego Pasterza.

Serdecznie zapraszamy.

KATECHEZA DOBREGO PASTERZA – CZYM JEST?

Katecheza Dobrego Pasterza to cykl katechez dla dzieci w wieku od trzeciego do dwunastego roku życia. Powstała w Rzymie w latach 50-tych ubiegłego stulecia, a dziś znana jest na wszystkich kontynentach. W Polsce jest obecna już prawie trzydzieści lat.

            Koncepcja ta opiera się na przekonaniu, że dziecko od najwcześniejszych chwil swojego życia posiada szczególną wrażliwość i zdolność do nawiązywania osobowej relacji z Bogiem. Podstawy metodyczne Katechezy Dobrego Pasterza mają swoje korzenie w podejściu do wychowania realizowanym od roku 1907 w Rzymie przez Marię Montessori oraz osobiste doświadczenie w pracy tą metodą przez Giannę Gobbi.

Katecheza Dobrego Pasterza odbywa się w miejscu nazwanym „Atrium”, rozumianym jako przedsionek kościoła, w którym dziecku umożliwia się przygotowanie do uczestnictwa we mszy św., odkrywania tajemnic ukrytych w znakach liturgicznych oraz tekstach biblijnych. W kościele dziecko może tylko słuchać i celebrować, natomiast w atrium może podejmować różnego rodzaju prace, działanie , które pozwalają mu na doświadczenie i przeżycie w sposób konkretny rzeczywistości transcendentnej. W atrium dziecko buduje swoją autonomię, niezależność, ale także doskonali się poprzez działanie, wyraża wewnętrzne potrzeby, może podejmować własną aktywność, która prowadzi je do uporządkowania i kontroli nad sobą. Atrium jest miejscem, w którym jedynym nauczycielem jest Chrystus; zarówno dzieci jak i dorośli przyjmują pozycję słuchaczy Jego Słowa i próbują zgłębić tajemnicę celebracji liturgicznych.

W naszej Parafii prowadzimy Katechezę Dobrego Pasterza dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat i od 6-8

Dla dzieci w wieku 3-5 – proponujemy katechezy oparte głównie na uczeniu się poprzez przypowieści, skierowane na nawiązanie osobowej relacji z Jezusem.

Dokonuje się to dzięki:

  • rozwijaniu umiejętności uważnego i świadomego uczestnictwa we mszy świętej,
  • głoszeniu orędzia zbawczego (proroctwa o Bożym Narodzeniu, przypowieści o Dobrym Pasterzu),
  • przeżywaniu wydarzeń zbawczych (Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie),
  • medytacji wybranych tekstów biblijnych (przypowieści o Królestwie Bożym),
  • odkrywaniu znaków liturgicznych (sakrament chrztu, msza święta).

Dzieci w wieku 6-8

  • wprowadzenie do Biblii, wstęga czasu, taśma czasu, taśma darów,
  • przygotowanie do Komunii (przypowieść o winnym krzewie, o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie, o miłosiernym ojcu).

Spotkania odbywać się będą w Atrium, które znajduje się w salce, w dolnej części domu zakonnego ojców Jezuitów, w godzinach od 1000 do 1200

Prowadzące: Anna Kupińska – grupa młodsza, Irena Polaczek – grupa starsza.

Spotkania w tym roku szkolnym 2022/2023 odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu w soboty od godz. 10 – 12.
 
Daty spotkań:
 
1. 10. – spotkanie organizacyjne „W ogrodzie” dla dzieci i ich rodziców 
następne:
8. 10.
22. 10. 
5. 11. 
19. 11.
26. 11.
3. 12.
10. 12.
Przerwa Świąteczna
14. 01. 2023 r.
28. 01.
04. 02. 
Ferie zimowe
04. 03.
11.03.
18.03
25.03.
1. 04.
Przerwa Świąteczna
15.04.
22.04.
13. 05.
27.05.
03. 06.
17. 06 – Zakończenie
 
Zapisy tutaj: KLIK