Bierzmowanie

 
Drodzy kandydaci do przyjęcia sakramentu Bierzmowania!
Drodzy rodzice!
 
Warunkiem koniecznym jest udział w katechezie szkolnej przez cały czas trwania przygotowań. W ciągu roku należy dostarczyć zaświadczenie o uczęszczaniu na religię w szkole podpisane przez katechetę (uwaga: nie wystarczy świadectwo szkolne z poprzedniego roku szkolnego).
 
Spotkania w kościele będą miały formę wspólnej modlitwy w pierwsze niedziele i trzecie piątki miesiąca.
 
Kalendarium spotkań:
 
Piątek, 15 października 2021 — msza św. o 18:00 i nabożeństwo w kościele
Niedziela, 7 listopada — msza św. o 12:30
Piątek, 19 listopada 2021 — msza św. o 18:00 i nabożeństwo w kościele
Niedziela, 5 grudnia 2021 — msza św. o 12:30
Piątek, 17 grudnia 2021 — msza św. o 18:00 i nabożeństwo w kościele
 
Niedziela, 2 stycznia 2022 — msza św. o 12:30
Piątek, 15 stycznia 2022 — msza św. o 18:00 i nabożeństwo w kościele
Niedziela, 6 lutego 2022 — msza św. o 12:30
Piątek, 18 lutego 2022 — msza św. o 18:00 i nabożeństwo w kościele
Niedziela, 6 marca 2022 — msza św. o 12:30
Piątek, 18 marca 2022 — msza św. o 18:00 i droga krzyżowa w kościele
Niedziela, 3 kwietnia 2022 — msza św. o 12:30
(W piątek 15 kwietnia 2022 jest Wielki Piątek)
Niedziela, 8 maja 2022 — msza św. O 12:30 w kościele
 
Dodatkowo dla trzeciego roku przygotowań (bierzmowanie 2022) są przewidziane spotkania w grupach, które będą się odbywały się z większą częstotliwością. Pierwsze takie spotkanie będzie miało miejsce 16 listopada o godz. 19:00 w salkach pod kościołem. Kalendarium tych spotkań zostanie podane później.
 
Bierzmowanie grup 2021 i 2022 będzie miało miejsce (najprawdopodobniej!) pomiędzy 9 a 12 maja 2022). Kandydaci z tych grup muszą dostarczyć świadectwo chrztu.
 
Wszystkie sprawy proszę załatwiać ze mną po piątkowych spotkaniach.
 
Pozdrawiam
o. Przemek Wysogląd SJ