W naturze ludzi młodych leży pragnienie dokonywania wielkich rzeczy. Od najmłodszych lat chcą być strażakami, lekarkami, kosmonautami, odkrywcami, gwiazdami estrad, policjantami… W miarę dorastania marzenia stają się coraz konkretniejsze. Zakorzeniają się też w osobistym życiu poprzez dokonywane wybory (konkretnej szkoły, środowiska…). Naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia wychodzi św. Ignacy, proponując drogę zawsze wzwyż, zawsze na większą Chwałę Boga, zawsze BARDZIEJ – wierzyć, ufać, kochać i radować się!!! Jaka szkoda, że do tej pory w Polsce nie wykształciła się konkretna forma przedstawiania duchowości ignacjańskiej młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy jeszcze stoją przed wyborem drogi życia, np. wobec decyzji o kierunku studiów. Przecież oni potrzebują szczególnej pomocy, by mogli odkryć radość w służeniu swoimi talentami innym, by stawali się “ludźmi dla innych”.

Ludziska!!! To się zmieniło!!! Oto pojawia się… TADA!!!! [to oczywiście fanfary na powitanie]… MAGIS. To wspólnota, w której każdy młody człowiek ma szansę wzrastania w promieniach Bożej Miłości, wzywającej ku BARDZIEJ. Bóg w swej Miłości prawdziwie pokłada w nas nadzieję, zaprasza, powołuje, byśmy dojrzewali dzięki realizacji marzeń, jakie On sam nam daje.

Spotkania w piątki od 16:00.

Opiekunem wspólnoty jest o. Przemysław Wysogląd SJ.

Więcej na stronie: FB magis.jezuici.pl