o. Grzegorz Kramer SJ

o. Grzegorz Kramer SJ

proboszcz, przełożony wspólnoty zakonnej
692 527 029
o. Witold Trawka SJ

o. Witold Trawka SJ

wikariusz parafialny, duszpasterz młodzieży
797 907 742
o. Jacek Drabik SJ

o. Jacek Drabik SJ

dyrektor „Xaverianum”, duszpasterz akademicki
503 955 008
o. Wacław Rusiniak SJ

o. Wacław Rusiniak SJ

rekolekcjonista
797 907 743
o. Jerzy Hansel SJ

o. Jerzy Hansel SJ

kapelan szpitala
797 907 674
o. Józef Tarnawa SJ

o. Józef Tarnawa SJ

kapelan szpitala
o. Przemysław Wysogląd SJ

o. Przemysław Wysogląd SJ

opiekun ministrantów
797 907 619
o. Tadeusz Mól SJ

o. Tadeusz Mól SJ

duszpasterz chorych