Spowiedź

Zaczynamy spowiadać co najmniej 20 min. przed każdą Mszą św. – zarówno w tygodniu, jak i w niedzielę. Dodatkowo w każdy piątek od 15.15

Spowiednicy w danym tygo-dniu