1. Pierwszy krok:
  – rezerwacja terminu ślubu
  – ustalenie terminu spisania protokołu (minimum trzy miesiące przed terminem ślubu)
 2. Drugi krok:
  – spisanie protokołu

WYKAZ DOKUMENTÓW

 • metryka chrztu świętego (nie starsza niż 6 miesięcy); z wpisem o sakramencie bierzmowania;
 • zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. „konkordatowych” czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi); lub odpis aktu małżeństwa z USC.
 • Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych (nauki są prowadzone w Katedrze, w Parafii Piotra i Pawła oraz u nas w Ośrodku Akademickim „Xaverianum
 • Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).

Jeżeli nowożeńcy nie posiadają świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej, zobowiązani są do wzięcia udziału w katechezie uzupełniającej (10 spotkań), który odbywa się w parafii św. Piotra i Pawła (w poniedziałki, o godz. 19.00 – proszę upewnić się kiedy rozpoczyna się nowy kurs!)