22-28 X

Niedziela, 22 listopada

8:00 W int. + mamy Emilii Pielawy w rocz. śm. oraz za ++ z rodziny Drożdżol i Sowa o dar nieba

8:00 W int. Jolanty i Sławomira w 37. rocz. śm. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

9:30 W int. + rodziców Józefę i Bronisława Sieniarskich, za + męża Cezarego Jodłowskiego i + Stefanię Jodłowską

11:00 W int. + Antoniego Filipowskiego

12:30 W int. + Tadeusza Świerbińskiego w 34 rocz. śm.

16:00 W int. + Krzysztofa Flaka

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

20:00 – ——- wolna int.

Poniedziałek, 23 listopada

7:00 W int. + Krzysztofa Flaka

8:00 W int. + Edwarda Krępulca

18:00 W int. + Wiesławy Rogowskiej w rocz. śm. prosząc o radość życia wiecznego

18:00 W int. Izabeli z rodziną z podziękowanie m za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski

18:00 W int. parafian

Wtorek, 24 listopada

7:00 W int. dziek.-blag. dla Gosi z rodziną – za dar życia, rodziny, ofiarowania NSPJ i NMP o umocnienie w zdrowiu, miłości, kroczeniu za Jezusem w Obecności Bożej

8:00 W int. + Krzysztofa Flaka

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

Środa, 25 listopada

7:00 W int. + Krzysztofa Flaka

8:00 W int. dobroczyńców

18:00 W int. próśb i podziękowań

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

18:00 W int. ++ z rodzin Watraszyńskich, Skibińskich, Sroka, Mantey i Rudnik

Czwartek, 26 listopada

7:00 ——- wolna int.

8:00 W int. + Krzysztofa Flaka

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

18:00 W int. wszystkich, którzy ucierpieli z naszej winy, za nieprzyjaciół, za wszystkich skrzywdzonych, z prośbą o Boże błog. i wybaczenie i łaskę chrześcijańskiego życia dla całej rodziny

Piątek, 27 listopada

7:00 W int. + mamy Danuty Skwara w 18. rocz. śm.

8:00 W int. + Edwarda Krępulca

8:00 W int. Alfreda Wolana w 17. rocz. śm. o życie wieczne

8:00 W int. ++ rodziców: mamę Jadwigę w 27. rocz. śm., ojca Pawła oraz ich ++ dzieci: Marię, Helenę i Stanisława

18:00 W int. + Krzysztofa Flaka

Sobota, 28 listopada

7:00 W int. Ireny o dar zdrowia

8:00 W int. + Krzysztofa Flaka

8:00 W int. + córki Sandry w rocz. śm., + ojca Franciszka i ++ dziadków

18:00 W int. Wojtka w dniu urodzin

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

dowiedz się więcej

15-21 X

Niedziela, 15 listopada

8:00 W int. + Zbigniewa w 42. rocz. śm., ++ z rodziny: Stanisława Teresę i Marię

8:00 W int. parafian

9:30 W int. + Krzysztofa Flaka

11:00 W int. dziękczynnej i z prośbą o dalsze błog. z ok. 12 rocz. ur. Heleny

12:30 W int. + Edwarda Krępulca

16:00 W int. Maksymiliana o dobre wybory życiowe zgodne z wolą Bożą

18:00 W int. + Agnieszki Wilkos i Franciszki Mikos z prośbą o życie wieczne

20:00 W int. ++ z rodziną Śliwińskich, Kuleszów, Grześkowiczów i Korpulewiczów o dar nieba

Poniedziałek, 16 listopada

7:00 W int. + Krzysztofa Flaka

8:00 W int. + ukochanej żony Ewy w rocz. śm., ++ z rodziny, przyjaciół i znajomych

18:00 W int. + Krystyny Kędzior w 18. rocz. śm., ++ Jana, Eugeniusza, Ewę, Danutę, Agnieszkę, Karola, Stefana i Zdzisława

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

18:00 W intencjach Bogu wiadomych mamy Janiny i Małgorzaty Marii z rodziną, z prośbą o Boże błog., powrót do zdrowia, pełnię miłości, dary Ducha Św., opiekę Maryi i Opatrzności Bożej na kolejne lata

Wtorek, 17 listopada

7:00 W int. + Mirosława Koraczewskiego o życie wieczne

8:00 W int. + Krzysztofa Flaka

18:00 W int. + Urszuli i Tadeusza Ślusarczyk o życie wieczne

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

Środa, 18 listopada

7:00 W int. + mamy Anieli, ojca Stefana i brata Jana Maciejec

8:00 W int. dobroczyńców

8:00 W int. dziękczynnej za Boże łaski za wst. św. Józefa

18:00 W int. próśb i podziękowań

18:00 W int. + Krzysztofa Flaka

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

Czwartek, 19 listopada

7:00 W int. ++ Stanisława i Eokadię o dar nieba

8:00 W int. + matki Marianny i + ojca Władysława

8:00 W int. + Tomasza Stycznia o radość życia wiecznego w Domu Ojca od przyjaciół w 30. dni po śmierci

18:00 W int. + Krzysztofa Flaka

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

18:00 W int. Romy z okazji urodzin

Piątek, 20 listopada

7:00 —— wolna

8:00 W int. + Krzysztofa Flaka

8:00 W int. Józefa z ok. 70. ur. w podziękowaniu za obfitość łask Bożych dla jubilata i jego bliskich, o Dary Ducha Św., łaskę zdrowia i opiekę MB i św. patrona — Józefa

18:00 W int. ministrantów i lektorów naszej parafii

18:00 W int. + Edwarda Krępulca

18:00 W int. + Józefa Kwiatkowskiego w rocz. śm. 

Sobota, 21 listopada

7:00 W int. + Krzysztofa Flaka

8:00 W int. + Edwarda Krępulca

8:00 W int. dziękczynnej za dar życia taty Kazimierza prosząc o łaskę nieba

18:00 W int. + rodziców Zdzisławę i Mariana Nowickich, Marię i Zbigniewa Gerlach, siostry Krystynę i wszystkich ++ zmarłych krewnych i znajomych

18:00 W int. + o. Stanisława Mrozka o dar nieba

dowiedz się więcej