Apostolstwo Modlitwy (AM), jest stowarzyszeniem religijnym w Kościele katolickim. Jego charyzmat, wyraża hasło: mdlić się i służyć. Wyrosło ono na gruncie Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Święty, zafascynowany osobą Jezusa chciał służyć pod Jego sztandarem i pomagać ludziom w ich drodze wiary. Stąd bierze się głęboka więź z Chrystusem cechująca członków AM. Oddają oni hołd Miłości, której znakiem i symbolem jest Boskie Serce. Jest Ono ewangelicznym źródłem duchowości tego stowarzyszenia.

Celem AM jest formowanie w szkole Eucharystii chrześcijan, oddanych Sercu Jezusa poprzez codzienne ofiarowanie siebie i modlitwę w intencjach wyznaczanych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. W ten sposób członkowie włączają się w powszechną misję ewangelizacyjną Kościoła.

Członkowie AM są zachęcani, by przez uczestnictwo w Eucharystii jednoczyli się z Chrystusem i w ten sposób włączali się w apostolską misję Kościoła. Stowarzyszenie to rozwija swoją działalność w oparciu o diecezje i parafie. Grupy apostolskie współpracują z ks. proboszczem. Kierunek apostolskiej działalności wyznaczają statuty AM, biuletyn tego stowarzyszenia Modlitwa i Służba oraz miesięcznik Posłaniec.

W naszej parafii Członkowie Apostolstwa Modlitwy spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 na Mszy św. odprawianej w intencji Apostolstwa Modlitwy a po południu o godz. 16.00 na spotkaniu formacyjnym.

Opiekunem grupy jest o. Wacław Rusiniak SJ.

Serdecznie zapraszamy nowe osoby które przez modlitwę, wspólnotę, dzielenie i formację pragną pomagać sobie, rodzinom ale też i wspólnocie Kościoła.