Spotkania dla wszystkich chętnych wokół duchowości Ignacego Loyoli. Będziemy spotykać się raz w miesiącu na konferencji i wspólnej adoracji. Celem tych spotkań jest nauczenia się podstawowych narzędzi z duchowości Ignacego, które pomagają jeszcze głębiej i wykorzystując rozum przeżywać swoją wiarę. W tym roku chcemy kontynuować naszą szkołę Ignacego, bardziej praktycznie, dlatego spotkania będą miały charakter wprowadzeń do modlitwy.

Spotkamy się w oratorium w Xaverianum.

Terminy spotkań: 23 IX, 28 X, 25 XI, 16 XII, 20 I, 17 II, 24 III, 28 IV, 26 V, 16 VI, godzina 19.30.

Odpowiedzialnym jest o. proboszcz.