Grupa «456»

Zaproszenie dla uczniów klasy 4, 5 i 6, by w przyjaznym środowisku mogli spotykać się ze swoimi rówieśnikami, dla których także ważne są wartości Boże, aby mieli poczucie, że nie są jedyni wierząc w te „dziwne rzeczy” 😉 

Bardzo istotnym elementem każdego spotkania są różne gry/zabawy integracyjne, które są też okazją do mniej i bardziej poważnych rozmów, do wzajemnego poznawania siebie, świata wokół siebie, a także i Pana Boga. Każde spotkanie ma konkretny temat… 

Spotkania odbywają się z reguły 1x/2 tyg. w sobotę o godz. 11.00 w salce pod kościołem.


KALENDARIUM
1. 3 .12
2. 10.12
3. 7.01
3. 21.01 (tu był „aniołek w klatce” i „Prostokąciak”)
5. 4.02 

6. 11.03 – godz. 11.00