Msza rodzinna 11

Naszym cichym, drugoplanowym bohaterem jest druciak, który został odnaleziony w szopce w Boże Narodzenie 2021r. W pierwszą niedzielę AD 2022 okazało się, że Bombadil będzie mu na imię. Bombadil ma wiele rodzeństwa i w kolejne niedziele każdy kto wrzuci do koszyczka karteczkę (Bombaewa), ma szansę wylosować druciaka dla siebie, któremu później może nadać wymyślone przez siebie imię. A kto już ma swego druciaka, to następnie może wylosować Bombanot-a. Dalej, posiadacz Bombanota ma szansę stać się właścicielem Bombapis-a. A gdy Bombadil wyjechał na wakacje to zaprosił wszystkich, byśmy też ze swoich wakacji pisali do niego Bombalis-ty. Po powrocie z wakacji, autorzy listów z wakacji otrzymali to i owo, czyli małe Bombaowo.

Ale to nie wszystko, bo z początkiem roku 2023 Bombadil zaprezentował nam za jednym razem 3 nowe rzeczy: 1) Bombarol 2) Bomba Ty_dzień i 3) Bombaera
Bombarol – rozwijana rolka, na której jest mapa z zaznaczonym w jej centrum promieniowania – w kółeczku NSPJ. To też na tej mapie będziemy zaznaczać z jakich miejsc – bliższych czy dalszych – pochodzić będą kolejne wylosowane Bombaera i ich autorzy.
Bomba Ty_dzień, czyli Kronika Bombadila i jego przyjaciół, którą otrzymuje na cały tydzień wylosowane dziecko. Zapewne między niedzielą, a kolejną sobotą wydarzy się jeszcze jakiś wyjątkowy DZIEŃ, o którym będzie można opowiedzieć Bombadilowi i jego Przyjaciołom. A może ktoś otrzyma jakiś znak że to TY jesteś potrzebny żeby ktoś miał lepszy DZIEŃ? I to będzie można dopisać / dorysować na swojej stronie. 
Bombaera, czyli kapsuła czasu, do której trafiają wylosowane Bombaewa, którą w odpowiednim czasie, ku pamięci zakopiemy w miejscu, które pewno wskaże nam Bombadil. Bo Bombaera rozpoczęła się właśnie od chwili przybycia Bombadila.

Te wszystkie Bomba-COŚ ma zachęcić małych, a także zainspirować i starszych, do poszukiwania w Ewangelii ukrytego skarbu, który ma moc całkowicie przemienić nasz życie. Tym skarbem w ostateczności jest przyjaźń z naszym Panem i Mistrzem – Jezusem!
Niedzielna Msza św. jest szczególnym punktem naszych poszukiwań, gdzie ucząc się nowych rzeczy, już dziękujemy – przy radosnych śpiewach naszej rodzinnej scholii (pod nazwą TworzyMY) – za to, co otrzymaliśmy.

A poniżej Bombaewa – niedziela po niedzieli, począwszy od Bożego Narodzenia 2021