Żywy różaniec wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą się wspólnie modlić. gdy jest intencja i są osoby chętne do modlitwy w tej intencji można, obok innych form modlitwy, założyć właśnie Różę Różańcową. Wtedy w praktyce jeden, cały (czyli 4 części), różaniec dziennie poświęcony jest wspólnej modlitwie członków Róży w tej danej intencji.

Co zrobić, aby powołać Różę Żywego Różańca? Trzeba mieć intencję, ogłosić ją i zebrać tyle osób do codziennej modlitwy, żeby w sumie odmawiali 1 cały różaniec. W praktyce oznacza to znalezienie 20 osób i każdy z nich odmawia 1 dziesiątkę różańca dziennie. Tajemnice zmienia się co miesiąc. Osoby odmawiające pierwszą dziesiątkę tajemnic radosnych dodatkowo odmawiają początek różańca od „wierzę w Boga” a osoby które odmawiają ostatnią chwalebną dodatkowo odmawiają „Pod Twoją obronę”.
Aby Różaniec zaistniał i był praktykowany (żywy) potrzebna jest jedna osoba-koordynator, który zadba o to, żeby ogłosić zmianę tajemnic, powie zagubionym, które części Różańca odmawiają i jeśli ktoś zrezygnuje, znajdzie nowa osobę na jej miejsce.
W naszej Parafii działają już Róże Różańcowe (w nawiasie wymieniony jest opiekun danej Róży, który może udzielić chętnym informacji):

1. Róża Rodziców i dzieci (Ania i Tomasz Chyrowie)
2. Róże żon za dzieci (Marzena Górska)
3. Róża mężów za żony (Piotr Watraszyński)
4. Za kapłanów.